Vlak voor kerstmis las ik in de Gelderlander dat het gilde van Heumen €30 000 had gekregen van de gemeenteraad om een groot feest te vieren naar aanleiding van hun 575 jarig bestaan.
Dat intrigeerde mij. Ik had gehoord van het opnieuw oprichten van het gilde en dat dat een succes was.
Waren er dan meerdere gildes, had elk dorp een eigen gilde? En als die dan ook zo oud waren, krijgen ze dan allemaal zoveel geld? En wat gaan ze daar dan mee doen?
Toch maar eens op de site van de gemeente gekeken, daar staan alle agendapunten, ook van jaren terug, per datum gerangschikt, met alle benodigde informatie dus al mijn vragen zouden beantwoord worden.
Tot mijn verbazing was er bij de agendapunten van 19 december geen aanvraag voor subsidie voor een gilde te bekennen. Vreemd.
Gelukkig is het ook mogelijk om achteraf de vergadering te beluisteren en omdat ik van nature nieuwsgierig ben heb ik dat gedaan. Het is even zoeken maar ik kan u een verslag doen over de discussie betreffende deze €30 000 voor het gilde.
Aan het eind van de avond komt er een motie van de VVD en DGH, ondertekend door de heren Claassen en Janssen.
De kern van de motie: zorg dat het Gilde €30.000 ondersteuning krijgt, anders krijgt het college problemen. De oorspronkelijke tekst “draagt het college op” wordt door de burgemeester “een pistool op de borst” genoemd waarbij zij duidelijk maakt dat we zo niet met elkaar om gaan.
Het college stelt voor om hierover op 9 januari door te praten omdat er nog niet zoveel informatie is.
Dan komt de heer Smeets naar voren en pakt de microfoon met de volgende uitleg:
Het gilde bestaat bijna 6 eeuwen onafgebroken. Zij vraagt dertigduizend euro om dit te vieren. Zo’n viering is eens in de 100 jaar ( hoe weet hij dat?). Laten we er niet zo moeilijk over doen, een evenement van 2 weken op het dorpsplein kost het dubbele, €60.000. (Dat gaat vermoedelijk over schaatsen.)
Vervolgens komt er een korte discussie en enkele vragen. (Niet te lang want de bitterballen staan te wachten volgens dhr Smeets)
Mevrouw Smelik van D’66 brengt in dat het wel even kan wachten tot 9 januari zodat er wat informatie gegeven kan worden.
Dhr. Smeets van de VVD neemt het woord: U weet sinds juni wat er speelt, en in september heeft het Gilde de aanvraag ingediend! Dus: informatie is kinnesinne, ze vragen een bijdrage in het tekort dus misschien is er wel minder nodig! De schaatsbaan was ook zo geregeld! De fractievoorzitter van de VVD vult aan: 9 januari is te laat want dan wordt er eigenlijk pas op 31 januari besloten.
Dan komen er nog wat vragen voor de wethouder. Duidelijk is dat iedereen het een sympathiek idee vindt en er komen geen extra kosten bovenop de genoemde €30.000 ( waarschijnlijk!)
Dhr Schuurman vraagt nog om een begroting van het Gilde. Dhr Smeets zegt: heeft U van andere clubs inzage in de begroting?
Dan komt de wethouder: er was geen aanvraag in september, we hebben wel overlegd met het Gilde. Pas recent is er een aanvraag gedaan (die dus nog niemand heeft gezien NE). Het college wil deze zaak op 9 januari behandelen. Het gaat om 2000 tot 2500 deelnemers en de extra kosten zijn beperkt.
Dhr de Graaf vraagt nog of de vergunning er al is maar dhr Smeets kapt dat af: daar hebben we het nu niet over!!
Mevrouw Stunnenberg vraagt nogmaals naar de begroting.
De burgemeester kapt dat ook af: U kunt alles vragen maar we gaan toch stemmen.
Er wordt nog even geopperd om toch 9 januari verder te praten maar volgens dhr Smeets is dat te laat.
Een korte schorsing van de vergadering volgt. Nadien stelt Janssen: uitstellen is gênant . Ik zie ook geen begroting maar dat hoeft ook niet.

Niek Egberts.