Het zijn donkere dagen. Een spook waart over de Aarde,het spook van Corona. Alle machten van de Oude Wereld hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden.

Een corona is in de astronomie een ring om de zon of om andere sterren. “De corona is de hete atmosfeer rondom de zon en andere sterren die zich uitstrekt over miljoenen kilometers. Zij is normaliter niet zichtbaar, maar wel tijdens een volledige zonsverduistering of met behulp van een coronagraaf. Zij is dan als een lichtkrans waarneembaar.” (bron: Wikipedia)

Een coronavirus dankt de naam aan de uitsteeksels om het virusdeeltje dat bestaat uit een cel en een membraan. De uitsteeksels vormen als het ware een ring om het deeltje.
Toen ik de foto’s zag van het virus, associeerde ik die vrijwel meteen met ons sterrenstelsel waarbij we de zon en de sterren kunnen vergelijken met kleine deeltjes. Ze bewegen behoorlijk eender en gedragen zich veelal hetzelfde. Veel sterren dragen een corona, de zon ook. Zelfs wij dragen ieder een corona als je in aura’s gelooft.
Al zijn sterren, planeten en zon vele malen groter dan microscopische atomen en moleculen, toch vermoed ik dat er geen verschil bestaat tussen macro en micro. Ik geloof ten diepste dat alles elkaar spiegelt.

Daarom denk ik dat jij en ik gespiegeld worden in het Covid-19 virus. Jij en ik zijn, hoe bot het ook klinkt, ook zelf het coronavirus omdat micro en macro niet verschillen. Zo verschilt de mens niet van de Aarde. En de Aarde verschilt niet van de mens. Een virus, een cel, een planeet of ster is in feite een en hetzelfde organisme. Alles spiegelt elkaar. Het is de kunst om ons eigen spiegelbeeld te herkennen, zelfs in een ziekte, zelfs in onze vijand.

Wij zijn de gehele Aarde, met al haar rivieren en zee├źn, hoge druk en lage druk, rotsen en grotten, fossielen en gletsjers, bomen en woestijnen, hoogwater en droogte. Al wat de Aarde is, zijn wij ook. Ons lijf verschilt niet van de Aarde. Wij zijn een spiegel van de Aarde en de Aarde spiegelt ons. Er is geen verschil tussen binnen en buiten, geen verschil tussen zij en wij, Dit is de realiteit die we zullen moeten beseffen wanneer we ziektes , dus ook het Covid -19 virus willen begrijpen en beheersen.

Zodra we leren inzien dat ook dit virus, net als de rest van de Aarde en het heelal, ons spiegelt, en vice versa, kunnen we het behandelen als ons eigen lijf. Covid-19 werpt een lichtkrans op onze luchtwegen. Ook toont Corona de luchtwegen van de Aarde. Nogmaals, alles spiegelt elkaar.

De wereld tracht de verspreiding van Covid-19 in te dammen. Tegelijkertijd tracht de Aarde ons eigen wereldwijd destructief gedrag in te dammen door dit virus op ons los te laten. Velen van ons zijn ziek want ook de Aarde is ziek. Met andere woorden: omdat wij de Aarde zijn en de Aarde ons is, kunnen wij Covid-19 zien als een licht op de huidige toestand van de Aarde die er net zo rampzalig aan toe is als wij zelf momenteel.

In de spiegel die Corona voor ons is, zien we hoe gezonde cellen (lees: bomen, gewassen, aardlagen) ernstig worden aangetast door een virus (lees: de mens). In de spiegel van Corona is te zien hoe de Aarde ademhalingsmoeilijkheden heeft (lees: slechte luchtkwaliteit/smog/ een teveel aan co2) , koorts (lees: opwarming / smelten van poolkappen etc) en ontstekingen (lees: uitputting van vitale en fossiele brandstoffen).

In dit verband kan Covid-19 gezien worden als een boodschap om ons te verenigen met ons spiegelbeeld… Terwijl de wereld rondom ons duister is, licht Corona op aan de hemel om de gezondheid van de Aarde in onze eigen longen te tonen. De spiegel van Covid-19 is, een van de moeilijkste dingen om naar te kijken. Toch zijn we in staat om ons te verenigen met de Aarde in plaats van haar te verstikken.

Kijk goed naar Corona en ontdek hoe de Aarde er aan toe is. Er is geen verschil tussen haar lijf en dat van jou en mij. Ontdek waarom we globaal ons gedrag moeten veranderen om onze luchtwegen weer schoon te krijgen en de longen van de Aarde op orde te brengen. Waarom we klimaatverandering moeten indammen en z.s.m. globaal een andere levensstijl en een ander gedrag moeten aanmeten dat geen cellen aantast maar de gezondheid van zowel de Aarde als wijzelf versterkt en heelt.

Wie weet kan Covid-19 dan een bondgenoot worden in plaats van vijand. Wie weet kunnen we onze luchtwegen en die van de Aarde dankzij Covid-19 eindelijk goed leren beschermen en verzorgen. Misschien is het mogelijk om Corona als licht te zien in donkere dagen voor wat betreft ons gedragsprobleem ten opzichte van Moeder Aarde.

Marjolein Pieks
15-03-2020