Zorgverleners uit Malden, Heumen en Molenhoek hebben gezamenlijk een informatiefilmpje en folder gemaakt over de zorg voor mensen met kanker.

Kanker en de behandeling daarvan heeft een grote impact op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het leven is ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Het ziekteproces of de behandeling daarvan brengt klachten met zich mee. Klachten zoals een verminderde conditie, vermoeidheid, verminderd vertrouwen in het lichaam, psychische klachten, vochtophoping of pijn. Gelukkig zijn veel vormen van kanker tegenwoordig goed behandelbaar. Maar het traject dat mensen met kanker doorlopen is altijd intensief.

De zorgverleners van Gezondheidscentra Samen Gezond kunnen helpen om klachten te verlichten en kunnen begeleiden bij de ziekte. Het is mogelijk om een deel van deze zorg dichtbij of aan huis te ontvangen. Dat kan in alle fases: tijdens het behandelproces, in de nazorg of in de palliatieve fase als genezing toch niet meer mogelijk blijkt. De zorgverleners werken samen, kennen elkaars specialisme en kunnen naar elkaar verwijzen. Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt en waar nodig, in afstemming met de specialistische zorg.

De zorgverleners van Gezondheidscentra Samen Gezond zijn trots op hun samenwerking met elkaar in de zorg voor mensen met kanker en informeren er graag over. Daarvoor is er nu een kort filmpje en een uitgebreide folder.

Zo is de huisarts een vraagbaak gedurende het hele proces, die zo nodig te rade kan gaan bij de behandelend specialist. In samenspraak met diezelfde specialist kan de huisarts soms taken van de nacontroles overnemen. Daarnaast kan de huisarts een deel van de (na)zorg regelen in de eigen woonomgeving.

De serviceapotheek werkt met buddyteams van 2 apothekersassistentes die situatie kenen en waarvan er altijd een aanwezig is zodat niet steeds hetzelfde verhaal vertelt hoeft te worden en snel ingesprongen kan worden naar behoefte.

Een gespecialiseerd wijkverpleegkundige kan de betrokkene en hun naasten informeren en begeleiden bij de gevolgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Zij kan ook de juiste hulp inschakelen.

De fysiotherapeuten helpen individueel of in groepsverband bij het trainen van de conditie en spierkracht vóór, tijdens en/of na de medische behandeling. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bewegen in al deze fases een belangrijke bijdrage levert aan het herstel.
De hulp is gericht op het hervatten van de dagelijkse activiteiten en reguliere sport. Daarnaast behandelen zij oedeem (onderhuidse vochtophoping), bij pijnklachten en bv het leren omgaan met vermoeidheid.

Bij voedingsproblemen zoals gewichtsveranderingen, slikproblemen, smaak- en geurveranderingen, kan de diëtist met aangepaste voeding en voedingsadviezen helpen om de klachten te verminderen.
En dan zijn er nog de ergotherapeut die helpt met praktische adviezen bij beperkingen in het dagelijks leven door kanker, de huidtherapeut die kan helpen bij bv littekenpijn en huidconditie, en andere zorgverleners.
Vraag naar de folder en de mogelijkheden bij uw huisarts of zorgverlener of kijk op www.gcsamengezond.nl