Selecteer een pagina

Foto: Jan van Dreumel

‘De BuurenHof’

Op 7 januari is de aftrap voor ‘De BuurenHof’ gegeven (voorheen gebruikte we de werknaam ‘de Groene Hof’, maar die bestaat al).

De initiatiefnemers Frans Wijnakker, Caspar Pompe en Marcel Ruizendaal presenteerden hun ideeën voor nieuwbouw huur- en koopwoningen aan genodigden, die reeds hadden aangegeven interesse te hebben.

Heeft u ook interesse? U kunt zich alsnog aanmelden via info@BuurenHof.nl.

 

Gemeente Heumen is al ver met de ontwikkeling van ‘het Werklandschap’; het terrein ten noordwesten van  het agrarisch museum met bedrijfskavels, en langs de buitenrand liggen kavels voor een combinatie van wonen en werken.

Daarnaast ligt het plangebied voor kleinschalige woningbouw, in het verlengde van het agrarisch museum en het zorgcomplex De Lagen Hof. De gedachten gaan uit naar 8 á 12 koop- en huurwoningen. Het betreft gelijkvloerse geschakelde grondgeboden woningen in een hofjes-achtige setting.

In eerste instantie zijn deze woningen bestemd voor mensen uit Overasselt of gebonden aan Overasselt. Bij voldoende belangstelling worden de plannen verder uitgewerkt. “Binnen twee maanden moeten we de gemeente aangeven of planrealisatie haalbaar is, pas daarna kan een ontwikkelingsovereenkomst met de gemeente worden gesloten”, aldus de initiatiefnemers.

Het is dus kort dag! Op zondagmiddag 21 januari zijn belangstellenden voor koopwoningen uitgenodigd om hun specifieke woonwensen kenbaar te maken. We beginnen vanaf 15.00 uur in de Buurderij.

Op donderdagmorgen 1 februari 11.30 uur wordt aansluitend op de vrijwilligersbijeenkomst van het agrarisch museum, in de Buurderij, een extra planpresentatie gegeven. Iedereen die nog geïnteresseerd is, mee wil denken of zich nog wil aanmelden is welkom.

Zondagmiddag 4 februari vanaf 15.00 uur is de tweede bijeenkomst voor aspirant kopers en –huurders.  

Frans Wijnakker,
Caspar Pompe – 06 5252 5935,
Marcel Ruizendaal – 06 2709 6693