Het artikel in Dorpskrant nummer 5 is op zijn minst erg aanmatigend voor iemand die één jaar inburgert in Overasselt. Daarin heeft hij 4 avonden een cursus “Politiek Actief” gevolgd die o.a. door de gemeente wordt aangeboden. Onderdeel van de cursus was ook een gesprek met politici.

Uit deze gesprekken schrijft hij klakkeloos zeer negatieve opmerkingen over het functioneren van het bestuur in onze gemeente.

Welke concrete ervaringen heeft hij zelf met het gemeentelijk bestuur gehad?

Het verslag van “horen zeggen” is gênant, niet onderbouwd met concrete feiten en dat is iets dat je mijns inziens zo niet kunt publiceren.

Mijn jarenlange ervaringen met de gemeente zijn heel anders en positief. Onze bestuurders, de raad en de ambtenaren hebben dit niet verdiend. Er zijn veel gekwalificeerde, betrokken en hardwerkende mensen in ons gemeentehuis die ook het beste voor hebben met ons dorp Overasselt en die in dit artikel vreselijk tekort gedaan worden. Dit is ongepast.

Fief Bleeser,
Oud-voorzitter Verenigingsgebouw Overasselt