Het St. Antonius Abt gilde van Overasselt ging rond 1970 ter ziele. De voortzetting van het oude gilde in een nieuw jasje komt dichterbij. Een 20-tal mannen – en vrouwen – heeft al belangstelling getoond.

Over de geschiedenis van het Overasseltse gilde is in de afgelopen jaren veel informatie verzameld. Nu is het tijd om te zien of heroprichting mogelijk is. Er zijn gesprekken gevoerd met allerlei personen en instanties zoals de St. Antonius Abt parochie, de gemeente, oud-leden van het Gilde en andere belangstellenden.

De traditie
Het oude gilde had een nauwe band met de kerk en de overheid. Het jaarfeest van de patroonheilige St. Antonius Abt op 17 januari was een ijkpunt; bij het inhalen van een nieuwe pastoor of burgemeester trad het gilde aan. En het koning schieten is een overblijfsel uit de tijd dat de schutters als buurtwachters, ‘De Nachtwacht’, optraden.

Mannen én vrouwen
Omwille van de duurzaamheid moet het nieuwe gilde moderner worden. De traditionele Broederschap stond alleen open voor mannen. In het nieuwe gilde zal ook plaats moeten zijn voor vrouwen.
De belangrijkste bestaansreden van de oude gildes was de onderlinge solidariteit. Het gilde hielp zijn leden wanneer ze door ziekte of ouderdom niet konden werken. Ook regelde het vaak de begrafenis van zijn leden en ondersteunde hun gezin.
Dat kan ook in onze tijd van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ weer een reden zijn om zich te verenigen.
Uitgangspunt van de initiatiefnemers: de leden van het nieuwe gilde bepalen de uitgangspunten van hun vereniging.

Belangstelling
Er is belangstelling gebleken voor een nieuw gilde. Op de lijst staan nu al zo’n 20 namen waaronder 3 oud-leden en 2 dames. Nieuwe aspirant-leden kunnen zich nog aanmelden om verder mee te praten over de opzet van de vereniging.

Gildezilver en vaandel
Een deel van het gildezilver is gelukkig teruggevonden bij de kerk en de gemeente. Het oude vaandel is jammer genoeg verloren gegaan.

Hoe nu verder?
De komende weken is er nog tijd voor belangstellenden om zich te melden bij Jacqueline Remmers-Nicolasen (T 06 – 52 73 73 21), Jan van Dreumel (T 024 – 622 17 95) of museumdelagehof@gmail.com.
Daarna volgt een bijeenkomst op 15 december om 20 uur in Buurderij De Lage Hof, Kasteelsestraat 5, Overasselt, met aspirant-leden en initiatiefnemers. Dan zullen afspraken worden gemaakt over de noodzakelijke stappen voor een eventuele heroprichting en de opzet van het nieuwe gilde.